Arkeologi

2002 , året efter branden startade Riksantikvarieämbetet ett kunskapsprojekt. Man började söka svaren på vad om var speciellt med platsen och varför en kyrka placerats just här på 1300-talet. Undersökningar kom att visa att en ännu äldre stavkyrka funnits på platsen långt tidigare.

Vad är det då som är så speciellt med platsen i Södra Råda som gjorde att man placerade en kyrka just här? Genom det kunskapsprojekt som startades av Riksantikvarieämbetet 2002 började man söka svaret på denna fråga.

Resultaten finns samlade i följande rapporter (pdf):

SR 2002 Arkeologirapport

SR 2003

SR 2004 Arkeologirapport

GAMLA KYRKPLATS