Om Södra Råda Akademien

Södra Råda Akademien Ideell förening bildades den 23 maj 2011. Föreningens ändamål att på uppdrag, eller på eget initiativ, bedriva och stödja kunskapsbygge och kunskapsförmedling inom relevanta områden med koppling till den medeltida kyrkan och det medeltida kyrkolivet.

Föreningens medlemmar utför både rekonstruktionsbygge och hantverksforskning samt driver besöksmålet.

Styrelsen

2020 är styrelsen:
Ordförande Bengt Bygdén
Vice ordförande Magdalena Eriksson
Kassör Brita Augustinson
Ledamot Gunilla Evertsson, Torbjörn Johansson,  Brita Augustinson, Lena Höglund
Ersättare Agne Niklasson

Bli medlem

Medlem kan den bli som stödjer föreningens ändamål och som har intresse av att se Södra Råda gamla kyrka rekonstruerad.

Medlemsavgiften är 150:-/år som sätts in Plusgiro 652139-7,
Glöm ej uppge namn, adress och e-post.

Varje julimånad brukar vi ordna  föreläsningar i Södra Råda Bygdegård. Kolla in vårt program under fliken aktuellt.

Årsmöte

Hålls i mars månad varje år.

Verksamhetsberättelse 2019

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsplan besöksmål 2018

Sponsring

Du kan också vara med och bidra till rekonstruktionen genom att sponsra tillverkningen av spån till kyrkans fasad. Läs mer här >.

GAMLA KYRKPLATS