Bild & film

Amanda och Daniel hyvlar innertaksbrädor. april 2019
Amanda och Daniel bygger ihop en av gavelspetsarna ovanpå en takstol. På detta vis blir det närmast en montering av färdiga byggblock vid taklagsbygget 2020.
Verktygen som användes till att bygga ekdörren.

Agne Niklasson, guide, berättar sin tid som guide  den gamla medeltida kyrkan före branden och idag i rekonstruktionen. Intervju av Ina Lundström.


Timmer till rekonstruktionen av Södra Råda medeltidskyrka väljs med omsorg för att likna det som användes på 1300-talet. Timmerman Robert Carlsson berättar om det och om skogsbestånd och bonitet i ”kyrkskogen” i Hökensås.


Anna Johansson, Frank Karlsson och Robert Carlsson väljer ut och fäller ett träd till rekonstruktionen av Södra Råda medeltidskyrka. De berättar om val av träd och om själva fällningen där de bland annat använder yxa och fällpik.


Timmermännen Karl Magnus Melin och Daniel Eriksson blockar och klyver en stock till två sparrar. Arbetet sker med yxa direkt i skogen och ingår i rekonstruktionen av Södra Råda medeltidskyrka.


Timmermannen Olof Andersson bereder en stock med yxa. Filmen är inspelad 13-14 maj 2014  i Södra Råda.


Timmerman Robert Carlsson öghugger en stock så att den sedan kan dras ut från skogen med häst. Stocken ska bli till ett högben i nybygget av Södra Råda medeltidskyrka.


Filmen visar utkörning av öghuggna stockar från skogen med häst. I filmens inledning ges en beskrivning av metoden ”öghuggning” som är gammal och från väst-skandinavien.  Filmat i Hökensås, Västergötland, 26-27 februari 2013.


Frank Karlsson hugger ett drätte i en stock. Stocken hämtas från skogen med häst och kälke av hästköraren Ingvar Karlsson.


Anna Johansson och Robert Carlsson fäller en ek med en medeltidsyxa. Virket ska användas i rekonstruktionen av Södra Råda medeltidskyrka.


I Södra Rådas anda men finansierat av Strängnäs stift utför här timmermannen Daniel Eriksson med hjälp av kollegor ett klyvningsförsök och ett alternativt sätt att tillverka spärrar. Klyvningen görs i 8 tårtbitar och trädets starkaste del blir använd och antalet spärrar som utvinns ur en stock fördubblas motför normalt.


En pusselbit i rekonstruktionen av Södra Råda medeltidskyrka är granskning av de liknande medeltida byggnader som ännu finns kvar. Man tittar bland annat på verktygsspår. I denna film får vi vara med när timmermännen Mattias Hallgren och Daniel Eriksson granskar dörren till sakristian i Hammarö kyrka och samtidigt filmar sin egen undersökning.


Börje Samuelsson och Stig Nilsson visar och berättar om stavspån från sina egna samlingar. Filmat 8 april 2013 på Röhälla gård. Börje ansvarar för spånmomentet i Södra Råda

GAMLA KYRKPLATS